پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> فیزیک و نجوم


قانون بولتزمن به دوزبان انگلیسی و فارسی با نمونه بررسی فرمول

قانون بولتزمن به دوزبان انگلیسی و فارسی با نمونه بررسی فرمول
قانون بولتزمن به دوزبان انگلیسی و فارسی با نمونه بررسی فرمولی این قانون  ( Stefan-Boltzmann law ) باسلام. دوستان عزیز این مجموعه دربرگیرنده معرفی و مطالعه ی قانون بولتزمن من میباشد که به دوزبان انگلیسی و فارسی همراه با ارائه ی مثالی با فرمول این قانون در قالب آفیس word ارائه میگردد....
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 10